aiškus

áiškus, -i adj. (1, 3), aiškùs, -ì (4) 1. SD75 gerai matomas, šviesus, skaistus, giedras: Kai aplink drignė, tai mėnulis ne tep áiškus Gs. Saulutė patekė[jo] neáiški – bus lytaus Gs. Áiškus dangus K.Būg. Ryt bus áiškus oras Vv. Jei saulėlydžiai aiškūs – bus giedra LTR(Sdb). Stiklas nebeáiškus (apdulkėjęs) Grž. Jos drobės áiškaus rašto (ryškios spalvos) Pmp. Visai neáiškus tas tavo audimas Vv. Šuo turi labai aiškias akis (gerai mato) .
áiškiai adv.: Áiškiai švietė mėnesėlis (d.) Ds. Dabar matau áiškiai (gerai) Lc. | Gana áiškiai (ryškiai) nudažė siūlus Gs. Aš turiu kelines aiškiai raudonas Vlk.labai: Adomas, pamatęs lovą, aiškiai apsidžiaugė A.Vencl. Áiškiai privalgiau Slnt.
aiškỹn adv.: Jau diena aiškỹn eina (švinta) Gs. Ko artỹ[n], tuo aiškỹ[n] Gs.
2. lengvai išskaitomas: Áiškus raštas lengva skaityt . Áiški ranka (rašysena) Š.
áiškiai adv.: Áiškiai parašyta Ds.
3. gerai atrodantis, gražus: Ans buvo toks áiškus (skaistus) – nė šnapso gėrė, nė pypkės rūkė Užv. Ligonio veidas šiandien daug aiškèsnis Akm. Kai buvo jauna, tai buvo áiški ant burnos (raudona, šviesi, graži) Gs. Aiški, raudonpusė mergaitė, kaip žemuogė Žem. Naujagimį prausia pienu, kad būtų aiškus (gražus) LTR(Nmk). Ana yra aiškių (šviesių, dailių) kasų Pvn. 4. gerai girdimas, skardus, garsus: Áiškus balsas R. Jis turi neaĩškų balsą, negali suprast Rm. Jie visi gana aiškiõs šnekos Gs. Aiški dikcija . Mūs šeima áiški kalboj (aiškiai tarianti žodžius) Klvr. Viskas aiškių̃ aiškiáusia (labai gerai) girdėt
áiškiai adv., aĩškiai: Žodžius áiškiai ir suprantamai taria Grž. Aĩškiai girdėjau tėvo balsą mane šaukiant Lnkv. Gs.
5. suprantamas, lengvai suvokiamas, akivaizdus: Áiškus klausimas lengviau ir atsakyt Vlkv. Jo kalba b[uv]o trumpa ir áiški Gs. Naujo revoliucinio judėjimo pakilimas buvo aiškus (sov.) . Aiškus ir regimas atajimas... DP2.
áišku n., aiškù: Tas pats dalykas vienam áišku, kitam – ne Gs. Dabar man viskas aiškù Kp. Áišku kap dieną Plv. Áišku kaip ant delno Ds. Man šiandien aiškut aišku (labai, visai aišku) K.Kors.
áiškiai adv.: Rodos, aš tau aiškiai sakiau, ir nesupratai Grž. Kalbėk áiškiai KBI29. Čia aiškiai meluoji Nt. Visados mokiau aiškiai DP159. Aiškiaũ sakyk J. Tų grybų vardų aš aiškiai (tiksliai) nežinau Žr. Šis kelias áiškiai (tikrai) į Kauną Rt. Aiškiai (tikrai) jos (apkastos augymės) per žiemą ištvers S.Dauk. Aiškiaũ sakyk J. Tas dar aiškesniai rodo senovėj lietuvius gyvenusius minėtuose kraštuose S.Dauk.
6. patikimas: Tas džiovinto[ja]s nebuvo áiškus žmogus, sudegino jaują Jdr. 7. smarkus: Abi pusi sustojo į aiškią mūšą S.Dauk. Kad taip padarė, aš anam parašysiu aiškų laišką Slnt.
áiškiai adv.: Aš anam atsakiau áiškiai Slnt.
◊ áiškus dáiktas suprantama: Áiškus dáiktas, jog negerai, kad taip padarei Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiškus — áiškus, áiški bdv. Áiškus kláusimas, dalỹkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aiški — áiškus, áiški bdv. Áiškus kláusimas, dalỹkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šviesus — šviesùs, ì adj. (4) K, DP59,67,137,468,560, Š, DŽ, šviẽsus, ì (4) KlbIII11(Lkm), Tvr, Žln, Rtn, šviẽsus, ì (2) DP64,339,560 pršn. tamsus. 1. SD145,177, H, H183, R, R244, MŽ, MŽ326, K, Sut, M, L, LL243, Rtr, KŽ kuris šviečia, apšviečia ką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiškokas — aiškokas, a adj. (1) K apyaiškis, pusėtinai, gana aiškus: Da ne visai aiškus, bet jau aiškokas Gs. | Aiškokas sijonas (per aiškus, per šviesus) Grž. aiškokai adv. K: Neišsiskirstė, iki aiškokai prašvito Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grammatik der litauischen Sprache — Die Grammatik der litauischen Sprache ist insbesondere durch Flexion gekennzeichnet und darin dem Lateinischen, dem Altgriechischen oder dem Sanskrit ähnlich, insbesondere in seiner Fixierung auf die Endungen zur Angabe des Kasus und in der… …   Deutsch Wikipedia

  • aiškumas — aiškùmas sm. (2) Š; I → aiškus: 1. Dėl spalvos grynumo ir aiškumo prieš dažymą vilnas gerai išskalbti rš. 2. Aiškumas žodžių nebgali būti geresnis nė kokiame rašte S.Dauk. Aiškùmas kaip ant delno Ds. 3. → aiškus 4: Aiškùmas jo kalbos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiškus — eiškus, i adj. (1) 1. žr. aiškus 2. eiškiai adv.: Eiškiai parašyta Ds. 2. žr. aiškus 5: Eiškus šventimas yra tai dovanų eiškus davimas Ba2Moz5,1. eišku n.: Eišku, kad tujai sugriebei pinigus Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryškus — ryškùs, ì adj. (4) DŽ; Kos51 1. BŽ84 labai aiškus, raiškus, gerai pastebimas: Atolu stirna nuliuoksės ar kiškis perbėgs – palieka ryškios brydės sp. Rỹškios raidės J.Jabl. Kokie ryškūs [audeklo] raštai! Vlž. Pakankamai ryški interferencija… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaistus — skaistùs, ì adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, Kv, Vp, (3) Skp, skaistus, i (1) NdŽ, Vž, Grš; Q298, R, I 1. LL51, M žibantis, spindintis: Kas valandą laukia skaisčios saulės užtekančios S.Dauk. Tykus buvo vakarėlis, švietė skaistus mėnesėlis LTsII471 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaiskus — vaiskus, i adj. (3,1) Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, OGLII56, Mrj, vaiskùs, ì (4) FrnW, vaĩskus, ì (4) Lkm 1. SD 29,91,184,302, R, MŽ, Sut, N, [K], S.Dauk, Kos58, L, LVIV436, Rtr, GŠ117, NdŽ, KŽ skaidrus, permatomas, perregimas: Ot vaiskus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.